ΗΜΕΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - APR

ΗΜΕΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούμε, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών καθώς και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για τους γονείς των μαθητών της APR τάξης.

ΗΜΕΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ:
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 2:  2/10/19  ΚΑΙ ΩΡΑ 4:30 μ.μ & 4/10/19 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:45 μ.μ
ΗΠΕΙΡΟΥ 144: 2/10/19 ,  ΩΡΑ 4:30 μ.μ & 5:30 μ.μ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 68:   9/10/18 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:30 μ.μ

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, παρακαλούμε να προσέλθετε τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
(Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά για τα τμήματα που έχουν μάθημα τη συγκεκριμένη ημέρα).  

Θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις γονέων   για τα επίπεδα  BPR, A, B CLASS κατά το μήνα Οκτώβριο, 

οι οποίες είναι οι ακόλουθες  ανά επίπεδο και σχολείο:

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΝΗΣ 2:

  • BPR: 5:30 μ.μ  - ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΤΙΣ 9/10
  • A class: 6:15 μ.μ   ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 9/10
  • Β class: 7:15 μ.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 11/10

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 68

  • APR : 4:30 μ.μ  - ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΤΙΣ 9/10
  • BPR: 5:30 μ.μ  - ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΤΙΣ 16/10
  • A class: 7:15 μ.μ - ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 14/10 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 16/10 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:30 μ.μ

(Με βάση τη γραπτή ενημέρωση που λάβατε ή θα λάβετε πολύ σύντομα από τη Γραμματεία).

  • Β class: 6:00 μ.μ - ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΤΙΣ 16/10

ΗΠΕΙΡΟΥ 144

  • BPR: 5:30 μ.μ  - ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΤΙΣ 23/10
  • A class: 6:15 μ.μ    ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΤΙΣ 23/10
  • Β class: 7:45 μ.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΙΣ 25/10

Οι γονείς και οι μαθητές θα λάβουν σχετική  γραπτή ενημέρωση.

https://papadantonakis.gr/seminaria.php?fbclid=IwAR2jiMRpYNRpTXito51UvhBCTyAj1UfOIDzUdHu_8jvFiatNs6VhHbCqCjA

Με εκτίμηση
Οι Διευθυντές Σπουδών
Ελπίδα Παπαδαντωνάκη
Dip. RSA
Royal Society of Arts,
Cambridge University

Χρήστος Παπαδαντωνάκης
Πτυχιούχος Ελληνικής & Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
MA in Teaching English as a foreign Language
Lancaster University, UK
MSc in Educational Management and Administration, Harokopio

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by