Εκπαιδευτικές συναντήσεις & ημέρες γονέων

Διοργάνωση εκπαιδευτικών συναντήσεων από τη Διεύθυνση Σπουδών με τους γονείς των μαθητών μας με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για όλα τα  θέματα που τους απασχολούν σε ό,τι σχετίζεται με την πρόοδο των παιδιών μας, το αναλυτικό πρόγραμμα και τη μέθοδο μας στη ξενόγλωσση εκπαίδευση. Στόχος μας είναι η σχολική προσαρμογή του κάθε παιδιού και η καλλιέργεια φιλομάθειας και αγάπης, όχι μόνο για την Ξένη Γλώσσα, αλλά και τη μάθηση γενικότερα. 

seminario

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by