qna

Στο σύγχρονο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι δεξιότητες που έχει ο καθένας από εμάς στις ξένες γλώσσες.
Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας υποψήφιος όταν αναζητά εργασία και βρίσκεται στη διαδικασία της αξιολόγησης του από το αντίστοιχο φορέα και επιχείρηση, αξιολογείται με πολλούς τρόπους. Πρώτον, μέσω προσωπικής συνέντευξης, που παρουσιάζει την προσωπικότητα του και τις γνώσεις του. Δεύτερον, μέσω γραπτής αξιολόγησής του στο αντικείμενο που κατέχει και τρίτον μέσω της επίλυσης μελέτης περίπτωσης (case study) σε συνεργασία με τους άλλους υποψηφίους.
Τα Κέντρα μας, έχουν ήδη δημιουργήσει τα πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών στη βάση των δεξιοτήτων που επιτάσσει η εποχή μας με σκοπό τη σωστή και επικοινωνιακή χρήση της ξένης γλώσσας

Η σωστή επιλογή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών δεν είναι εύκολη υπόθεση, κυρίως όταν κατακλύζεστε από αμέτρητα μηνύματα και δεν μπορείτε να ξέρετε ποιο Κέντρο είναι αξιόπιστο και πραγματικά καλό. Να μερικά θέματα που μπορούν να σας βοηθήσουν:
• Το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθείται στο Κέντρο που θα επιλέξετε, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Tα προγράμματα σπουδών να είναι εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και την ηλικία των σπουδαστών.
• Οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν τα ανάλογα, τυπικά και ουσιαστικά, προσόντα και συνεχή επιμόρφωση.
• Να υπάρχει συχνή επικοινωνία και πραγματικό ενδιαφέρον για το μαθητή.
• Οι χώροι να είναι ευχάριστοι και λειτουργικοί.
• Να χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
• Να υπάρχει η “καλή μαρτυρία” παλαιότερων και τωρινών μαθητών του.
• Και βεβαίως, θα πρέπει να ελέγξετε τα ποσοστά επιτυχίας στα αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας.

Τώρα τελευταία γίνεται συχνά λόγος για το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι σχέση έχει με όσους μαθαίνουν ξένες γλώσσες στην Ελλάδα;
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το λεγόμενο CEF, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης μελέτης σχετικά με την εκμάθηση και τη χρήση όλων των Ευρωπαϊκών Γλωσσών. Βασικά, περιγράφει τις γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να έχει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας αυτός που χρησιμοποιεί μια γλώσσα, για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά. Πάνω σε αυτές τις προδιαγραφές οφείλουν να στηρίζονται τώρα πια τα σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας και τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Όταν, λοιπόν, κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει μια ξένη γλώσσα, πρέπει να είναι βέβαιος πως το σύστημα διδασκαλίας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών που επιλέγει, είναι προσαρμοσμένο στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα.

Στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών, το ομαδικό μάθημα έχει πολλά περισσότερα θετικά στοιχεία από το ατομικό. Ξένες γλώσσες σημαίνει επικοινωνία. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το κύριο πλεονέκτημα του ομαδικού μαθήματος στην τάξη. Η επικοινωνία με τους άλλους μαθητές, μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως pair ή group work και role-plays δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή για ουσιαστική χρήση της διδασκόμενης γλώσσας, κάτι που δεν μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα από τη συνομιλία μόνο με τον καθηγητή, που υπάρχει στο ατομικό μάθημα.
Μέσα από τη συμμετοχή του στην ομάδα, ο σπουδαστής μαθαίνει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, καθώς μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του, να συζητά και να επιχειρηματολογεί, να διδάσκεται όχι μόνο από τα σωστά και τα λάθη τα δικά του αλλά και των συμμαθητών του.
Εξάλλου, αυτό είναι και το ζητούμενο στις εξετάσεις για όλα τα έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: η ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία στην ξένη γλώσσα

Η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί την Αγγλική γλώσσα είναι απο 7 ετών.
Τα προγράμματα σπουδών των παιδικών τμημάτων(junior Classes) στηρίζονται στην επιστημοική αλήθεια ότι όσο πιο μικρό ξεκινά το παιδί την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας, τόσο πιο αβίαστα, γρήγορα & καλύτερα τη μαθαίνει.

Δώστε, λοιπόν, στα παιδιά σας την ευκαιρία να αγαπήσουν την Αγγλική Γλώσσα με τα προνόμια που στην περιοχή σας μόνο τα Κεντρα Ξένων Γλωσσών "The Scholars Group Ελπίδα Παπαδαντωνάκη" μπορούν να προσφέρουν & για τα επίπεδα Junior.

INTERACTIVE WHITEBOARD
Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη διδασκαλία Junior προγραμμάτων
Ευχάριστο και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον

© Copyright 2018-2022 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by