FLS Papadantonakis' alumni

FLS Papadantonakis' alumni

Ο στόχος της δημιουργίας του club αποφοίτων είναι να ενημερώνονται οι απόφοιτοι μας για τα εκπαιδευτικά δρώμενα των κέντρων μας καθώς και εμείς για την πρόοδο τους. Κατά δεύτερον είναι ο διαμοιρασμός γνώσης και πληροφοριών που μπορεί να φανούν χρήσιμες σε νέους επιστήμονες και πολίτες του 21ου αιώνα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Είμαστε υπερήφανοι για όλους τους επιτυχόντες σπουδαστές μας.

Για να γίνετε μέλος στην ομάδα μας μπορείτε να πατήσετε τον υπερσύνδεσμο.

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by