Σχέδια εκκένωσης κτιρίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε κάθε κέντρο μας υπάρχουν σχέδια εκκένωσης κτιρίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by