Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα και πού έχω πρόσβαση;

Online homework

Educational activities

Grammar & Lexis

Online dictionaries

Educational games

Articles and stories

Online Courses

e-testing

Η εκπαίδευση του παρόντος και του μέλλοντος

με τη χρήση της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας!

psifiako-sxoleio

Τι είναι η εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα;
Η εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον (online environment) στο οποίο ο μαθητής έχει πρόσβαση σε επιπρόσθετο υλικό αφομοίωσης της διδακτέας ύλης και στην τάξη (virtual classroom) στην οποία ανήκει (π.χ. E Chrysostomou Smyrnis).

Ποια είναι τα εκπαιδευτικά οφέλη;
• Παροχή κίνητρων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ένα οικείο για αυτούς ηλεκτρονικό περιβάλλον.
• Δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν υλικό (user-generated material) και να το μοιραστούν με τους συμμαθητές τους μέσω της πλατφόρμας.
• Ενθάρρυνση συνεργατικής μάθησης (collaborative learning).
• Προώθηση της αυτονομίας των μαθητών (autonomous learning habits).
• Ενδυνάμωση ανατροφοδότησης (feedback) σε κάθε δεξιότητα των μαθητών (lexis, grammar, speaking, writing skill) με εξατομικευμένα σχέδια μαθητών (differentiated teaching).
• Παροχή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (online library) και πηγών (resources).
• Βελτίωση της δεξιότητας των μαθητών στη χρήση Η/Υ (computer literacy) και την εξοικείωση τους σε σύγχρονους ευρωπαϊκους τρόπους διδασκαλίας των Βρετανικών πανεπιστημίων.
• Δημιουργία groups (global issue, mythology fans, vocabulary, writing, speaking) που οδηγούν σε lifelong learning skill enhancement (στη διά βίου μάθηση).

© Copyright 2018-2022 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by