Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας είναι εγκεκριμένες & πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας & τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας σύμφωνα με το Ν. 4093/2012

© Copyright 2018-2022 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by