Η μέθοδος μας

45 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1978-2023Το πρόγραμμα σπουδών μας βασίζεται στο CEFR (Common European Framework of Reference) και έχει ως στόχο να προάγει δεξιότητες του 21ου αιώνα και συγκεκριμένα: την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη κριτική σκέψη.
    στόχος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Παπαδαντωνάκη είναι όλοι οι μαθητές μας να χρησιμοποιούν τη γλώσσα παραγωγικά στον προφορικό και γραπτό λόγο καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής (life skills) και να μάθουν να λειτουργούν ως αυτόνομοι δια βίου μαθητές. Για αυτό το σκοπό, δημιουργούμε τα πιο σύγχρονα πολυτροπικά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Ενθαρρύνεται η ενεργής και δημιουργική συμμετοχή των μαθητών μας με τη χρήση της τεχνολογίας (εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, e-books, διαδραστικός πίνακας), με την πραγματοποίηση ομαδικών projects ανά επίπεδο καθώς και με τη δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων στα μεγαλύτερα επίπεδα (Presentation skills), ενισχύοντας τους τρόπους διαχείρισης του υλικού, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ανερχόμενους πολίτες του 21ου αιώνα, καλλιεργώντας τη συμμετοχή του μαθητή μέσα και έξω από την τάξη.

playandlearn

PLAY AND LEARN

Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ξεχωριστές μαθησιακές εμπειρίες μέσα στη σχολική τάξη και δένονται συναισθηματικά με τους συμμαθητές τους. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να μάθουν να εμπλέκονται ενεργά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία , να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους , τη κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα τους , να ερευνούν , να ανακαλύπτουν.

playandlearn1
playandlearn2


playandlearn3
playandlearn5
methodos

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (differentiated teaching)

Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του Howard Gardner υπάρχουν πολλά είδη νοημοσύνης: (λεκτική/γλωσσική, λογικό-μαθηματική, σωματικοσυναισθηματική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική). Στόχος του σχολείου μας είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες μάθησης στις οποίες ο μαθητής μας θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και το σύγχρονο εκπαιδευτικό πολυτροπικό πρόγραμμα σπουδών μας, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ (oral presentation)

Οι μαθητές μας μαθαίνουν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων για θέματα σχετικά με την καθημερινότητα τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν αυτοπεποίθηση, διαμοιράζονται γνώση (information sharing) και χρησιμοποιούν τη ξένη γλώσσα δημιουργικά.
methodos5
methodos6

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ PROJECTS ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μαθητές μας επιπέδου Β2 & C2

seminaria1
seminaria2

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Παροχή και προσωπική μέριμνα και εξατομικευμένη προφορική εξάσκηση από τους Διευθυντές Σπουδών στους μαθητές από τα μικρότερα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο PROFICIENCY (C2 level) και των εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών ενηλίκων (IELTS/Vocational & Business English).
proforikieksaskisi
proforikieksaskisi2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ( e-School)Διαδραστικοί πίνακες σε κάθε αίθουσα σε όλα τα κέντρα μας.

Εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

e-testing

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by