45 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1978-2023

methodos

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (differentiated teaching)

Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του Howard Gardner υπάρχουν πολλά είδη νοημοσύνης: (λεκτική/γλωσσική, λογικό-μαθηματική, σωματικοσυναισθηματική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική). Στόχος του σχολείου μας είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες μάθησης στις οποίες ο μαθητής μας θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και το σύγχρονο εκπαιδευτικό πολυτροπικό πρόγραμμα σπουδών μας, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EXPERIENTIAL LEARNING)

Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ξεχωριστές μαθησιακές εμπειρίες μέσα στη σχολική τάξη και δένονται συναισθηματικά με τους συμμαθητές τους. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να μάθουν να εμπλέκονται ενεργά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία , να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους , τη κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα τους , να ερευνούν , να ανακαλύπτουν.

methodos

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΗΣ ΡΟΛΩΝ (roleplay)

Με τη διαδραμάτιση ρόλων, ο μαθητής μπορεί να μάθει τη ξένη γλώσσα ακόμα πιο ευχάριστα και δημιουργικά αναπτύσσοντας τις λεκτικές του ικανότητες (speaking) καθώς και τις κοινωνικές του.
methodos3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ (oral presentation)

Οι μαθητές μας μαθαίνουν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων για θέματα σχετικά με την καθημερινότητα τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν αυτοπεποίθηση, διαμοιράζονται γνώση (information sharing) και χρησιμοποιούν τη ξένη γλώσσα δημιουργικά.
methodos5
methodos6
methodos4

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (**SPEAKING* *SKILL* *BOOST**)

Παροχή και προσωπική μέριμνα και εξατομικευμένη προφορική εξάσκηση από τους Διευθυντές Σπουδών στους μαθητές από τα μικρότερα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο PROFICIENCY (C2 level) και των εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών ενηλίκων (IELTS/Vocational & Business English).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (phenomena-based learning)

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με θέματα της καθημερινότητας μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους σε projects, speaking & writing workshops. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε μικρές ομάδες επιλύνοντας θέματα της καθημερινότητας μας και αναπτύσσοντας το γλωσσικό και κοινωνικό τους αισθητήριο.
methodos
methodos
methodos
methodos

Debate Εnglish+
PERSUADE, INFLUENCE, INSPIRE

Συζήτηση και προετοιμασία μονολόγου

Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας  για θέματα της καθημερινότητας μας

Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και ικανότητας  για αποτελεσματική επικοινωνία


Δείτε το σχετικό βίντεο πατώντας εδώ!

Προφορική Αξιολόγηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μαθητές μας

READING AND LITERACY CLUB (ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ )

Ο στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αναπτύσσουν το αίσθημα της φιλαναγνωσίας και να έχουν πρόσβαση σε πηγές μάθησης και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Αυτό που θα θέλαμε να γνωρίζουν οι μαθητές μας είναι ότι το κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό και χρειάζεται να εστιάσουμε στην ηλικία, και στα ενδιαφέροντα των παιδιών μας.
Η Αγγλική μαθητική δανειστική βιβλιοθήκη σε συνδυασμό με τη διενέργεια reading & stories workshops που ήδη πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-18, στην A & Β class (Pre-A1 & A1, based on CEFR level) , ενισχύουν περαιτέρω τις δεξιότητες των μαθητών μας. Η Αγγλική δανειστική μαθητική βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με νέα βιβλία και ιστορίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη δανειστική βιβλιοθήκη παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία των Κέντρων μας στα τηλέφωνα 210411590 / 2104411059 / 2104412980

Τα βιβλία αυτά είναι προς χρήση των μαθητών μας και μόνο δανείζονται.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των βιβλίων προς δανεισμό εδώ!
methodos12

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ( e-School)

Διαδραστικοί πίνακες σε κάθε αίθουσα σε όλα τα κέντρα μας.

Χρήση Η/Υ από τους μαθητές μας στο σχολείο μας.

Εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Χρήση e-books.

Online learners’ portfolio.

e-testing

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by