Τρόποι Πληρωμής

Ενημερώνουμε ότι τα δίδακτρα καταβάλλονται με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω τραπέζης – E – BANKING σε έναν από τους πιο κάτω λογαριασμούς :

ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Ε.

• ALPHA BANK:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 981002320003389
IBAN GR: 08014098109810 02320003389
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ : 194/201475-06
ΙΒΑΝ GR: 4801101940000019420147506
• EUROBANK:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 0026.0479.34.0200131671
ΙΒΑΝ GR: 4002604790000340200131671
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 5130-082693-636
ΙΒΑΝ GR: 1801721300005130082693636
Με αναφορά : «Δίδακτρα για τ………. μαθητ…………..»
Με ενημέρωση για την έκδοση της σχετικής απόδειξης

2. Μέσω του συστήματος πληρωμών POS

3. Με μετρητά

Και πάντα όπως γνωρίζετε με την έκδοση της νομίμου απόδειξης λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών.

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by