ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2020-2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές , 

Θα θέλαμε -στο χρόνο που διαθέτετε- να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που αφορά την εκπαιδευτική μας μονάδα. Το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται και  στους μαθητές και στους γονείς.Μπορείτε να έχετε πρόσβαση πατώντας το σχετικό υπερσύνδεσμο:

https://forms.gle/UtUo7Wy45oX7beyG8

Σας ευχαριστούμε,

Με εκτίμηση,

Ελπίδα και Χρήστος Παπαδαντωνάκης

© Copyright 2018-2021 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by