Εκπαιδευτικό σεμινάριο-workshop

sustainable development goals

Σήμερα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο -workshop στο εκπαιδευτικό μας προσωπικό στο χώρο του σχολείου μας σχετικά με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όπως τους ορίζουν τα Ηνωμένα έθνη (sustainable development goals -United Nations) και τον τρόπο που μπορούν να προωθηθούν οι στόχοι αυτοί στο πλαίσιο της τάξης και στο σχολείο μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ευτύχη Κανταράκη (teacher trainer and Sales Manager of National Geographic Learning-Greece ) και τον κ. Ruby Polygennis (international presenter and Faros PLS school owner) για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου-workshop.

National Geographic Learning - Greece

Γ.Ε.Μ.Η: 054862309000
© Copyright 2018-2023 "Παπαδαντωνάκη Κέντρα Ξένων Γλωσσών"
All Rights Reserved. Powered by