Ελπίδα Παπαδαντωνάκη (English teacher, teacher trainer and curriculum designer)

-Dip.RSA (Diploma Royal Society of Arts Cambridge University England,1998)

-Teaching material designer

-Teaching experience: 38 years  


Χρήστος Παπαδαντωνάκης (English teacher and curriculum designer)

-M.A in Teaching English as a Foreign Language, Lancaster University, UK (2013-2014)

-Πτυχιούχος Ελληνικής & Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

- Κατεύθυνση Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας (2009-2013)

-Educational psychology course attendance at CAMBRIDGE University, (22 July-18 August 2012)

-Κατάρτιση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση , ΕΑΠ. (2015)  


   Οι διευθυντές σπουδών έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, με ειδίκευση στη Μεθοδολογία, Διδακτική της Αγγλικής και στην ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

 

 

 

Πρωτοπόροι στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

 

 

 

Login Form

Κύλιση στην Αρχή