ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (differentiated teaching)

Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του Howard Gardner υπάρχουν πολλών ειδών νοημοσύνης: λεκτική/γλωσσική, λογικό-μαθηματική, σωματικοσυναισθηματική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική). Στόχος του σχολείου μας είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες μάθησης στις οποίες ο μαθητής μας να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας και το σύγχρονο πολυτροπικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EXPERIENTIAL LEARNING)

Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ξεχωριστές μαθησιακές εμπειρίες μέσα στη σχολική τάξη και δένεται συναισθηματικά με τους συμμαθητές του. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να μάθουν να εμπλέκονται ενεργά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία , να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους , τη κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα τους , να ερευνούν , να ανακαλύπτουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΗΣ ΡΟΛΩΝ (roleplay)

Με τη διαδραμάτιση ρόλων, ο μαθητής μπορεί να μάθει τη ξένη γλώσσα ακόμα πιο ευχάριστα και δημιουργικά αναπτύσσοντας τις λεκτικές του ικανότητες (speaking) καθώς και τις κοινωνικές του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ (oral presentation)

Οι μαθητές μας μαθαίνουν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων για θέματα σχετικά με την καθημερινότητα τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν αυτοπεποίθηση, διαμοιράζονται γνώση (information sharing) και χρησιμοποιούν τη ξένη γλώσσα δημιουργικά.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ( e-School)

  • Διαδραστικοί πίνακες σε κάθε αίθουσα σε όλα τα κέντρα μας.
  • Χρήση Η/Υ από τους μαθητές μας στο σχολείο μας.
  • 2 εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες για όλους τους μαθητές μας για την περαιτέρω μαθησιακή τους ενίσχυση.
  • Χρήση e-books.
  • Online learners’ portfolio

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (phenomena-based learning)

 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με θέματα της καθημερινότητας μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους σε  projects, speaking sessions και writing workshops. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε μικρές ομάδες επιλύνοντας θέματα της καθημερινότητας μας και αναπτύσσοντας το γλωσσικό και κοινωνικό τους αισθητήριο.

 

 

 

 

Πρωτοπόροι στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

 

 

 

Login Form

Κύλιση στην Αρχή