Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών "TheScholarsGroup: Ελπίδα Παπαδαντωνάκη" ιδρύθηκαν το 1978 στο Πέραμα Αττικής και αποτελούνται από 3 εκπαιδευτήρια (Ελευθερίας 68/Χρυσοστόμου Σμύρνης 2 & Ολυμπίας /Ηπείρου 144 στο Πέραμα Αττικής).

    Εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, τα κέντρα μας παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές και γονείς. Aυτό έχει επιτευχθεί με τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού μας, καθώς και  την υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

    Eίμαστε ιδρυτικά μέλη και ανήκουμε στο δίκτυο των εκπαιδευτικών "TheScholarsGroup" από το 2002, με κύριο στόχο την παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές μας.

 

    Οι διευθυντές Σπουδών Ελπίδα και Χρήστος Παπαδαντωνάκης έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, με ειδίκευση στη Μεθοδολογία, Διδακτική της Αγγλικής και στην ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.

 Directors of Studies:

Elpida Papadantonakis

DipRSA, Cambridge University, UK

 Christos Papadantonakis

M.A in TEFL, Lancaster University, UK

B.A in English Language and Linguistics, University of Athens

MSc in Educational Management & Administration, Harokopio University

1978-2016 : 2.938 επίσημα πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής

 

 

 

Πρωτοπόροι στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

 

 

 

Login Form

Κύλιση στην Αρχή