ΗΛΙΚΙΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

           Γ΄ -Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  COURS I Preparatoire    
           Δ΄ -Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  COURS II Débutant    
           Ε΄ -ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  COURS III Pré-elémentaire A1   A1   DELF PRIM A1
           ΣΤ΄ ΔΗΜ.-Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Elémentaire A2  A2   DELF PRIM A2
                             Α΄ -Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Pré-intermédiaire B1   B1 

 DELF B1

SORBONNE B1

           Β΄ -Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Intermédiaire B2   B2   DELF B2

SORBONNE B2

           Γ΄ ΓΥΜΝ.-Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ  Supérieur C1   C1   DALF C1

SORBONNE C1

 

 

 

 

Πρωτοπόροι στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

 

 

 

Login Form

Κύλιση στην Αρχή